• خاموشي 1 ساعته مهمترين نمادهاي شهري تهران در روز ساعت زمين

  • بهره برداری و استفاده غیر بهینه در تولید و مصرف انرژی باعٍث تغییرات آب و هوایی ,آلودگی زیست محیطی و منجر به پدیده گرمایش زمین شده است . هر سال بیش ار یک میلیارد از مردم در سراسر جهان در یک حرکت آگاهی بخش در ساعتی به نام ساعت زمین به مدت 60 دقیقه چراغ های اضافی خود را خاموش می کنند. ما هم در این همکاری جمعی برای حفاظت از کره زمین شرکت خواهیم کرد.
   • منتشر شده در تاریخ: 13911206

   • تعداد نمایش : 2322

   • تعداد نظر : 0

 • نظرهای شما
 • © Copyright 2017 Earth Hour Iran
 • Created with ❤ by Behnam
لطفا چند لحظه صبر کنید...